محصولات تغذیه ای

شامل تمامی محصولات تخصصی برای تغذیه درمانی بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه و همچنین بیماران بستری در منزل.

طبف وسیعی از محصولات تغذیه ای شکمی و اورال و نازال و محصولات تشخیصی در این دسته  قرار دارد.

نمایش 1–10 از 12 نتیجه