سرم های تزریقی

شامل محصولات تزریقی داخل عروقی برای رفع و درمان مشکلات زمینه ای مزمن و حاد بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه است.

در حال نمایش یک نتیجه