سوزن نمونه برداری

شامل  طیف وسیعی از نیدل های تشخیصی برای بررسی پاتولوژیک منشا انواع  بیماری  های مختلف در بدن است.

در حال نمایش 4 نتیجه